Bir xatirə dəftərinə bənzəyir ömrüm

Bir xatirə dəftərinə bənzəyir ömrüm